Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznając się z naszą Polityką Prywatności, dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
 3. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane?
 4. Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?
 5. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo będziemy korzystać z Twoich danych osobowych?
 6. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej http://maymaciejewska.pl
 7. Jak przetwarzamy Twoje dane, jeżeli zawarłeś z nami umowę na korzystanie z sesji szkoleniowych?
 8. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z publikacją fanpage’ów w portalach społecznościowych?
 9. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?
 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach korzystania z Twoich danych, jest MMM & Partnerzy – sztuka rozwoju mieszcząca się w Warszawie ul. Płk. Niedzielskiego 2c m 36 ; NIP : 525 106 60 80 . (dalej „My”).

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach dotyczących korzystania przez nas z Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres: monika@maymaciejewska.pl
 • telefonicznie: (+48) 668551181
 • wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://maymaciejewska.pl/kontakt
 • korespondencyjnie pisząc na adres: MMM & Partnerzy : ul. Płk. Mieczysława Niedzielskiego 2c m 36, 01-875 Warszawa
 1. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane?

Przede wszystkim korzystamy z danych pozyskanych bezpośrednio od Ciebie w trakcie kontaktu za pośrednictwem strony internetowej https://maymaciejewska.pl/  (w tym formularza kontaktowego), fanpage’a w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Linkedin, przez komunikatory: Skype, Teams, czy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktów telefonicznych. Może zdarzyć się, że w celu przygotowania umowy o świadczenie usług skorzystamy także z Twoich danych ujawnionych w rejestrach publicznych powszechnie dostępnych.

 1. Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?

Szanując Twoją prywatność, korzystamy wyłącznie minimalnego zakresu danych, które Ciebie dotyczą, a są nam niezbędne do prawidłowej komunikacji i świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Będą to dane:

 • Twoje imię i nazwisko, o ile zechcesz je nam podać,
 • adres wskazany przez Ciebie do umowy, o ile zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług,
 • Twoje numery identyfikacyjne niezbędne do zawarcia umowy, o ile zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług,
 • dane dotyczące zobowiązań finansowych w związku z łączącym nas kontraktem,
 • numer telefonu/faxu, o ile zechcesz je nam podać dla usprawnienia kontaktu,
 • Twój adres e-mail, o ile podasz do kontaktu,
 • Twoje dane wynikające z treści korespondencji, np. informacje o interesujących Cię sesjach szkoleniowych,
 • IP urządzenia z którego korzystasz, odwiedzając naszą witrynę: https://maymaciejewska.pl/,
 • dane analityczne dotyczące Twojego ruchu na stronie: https://maymaciejewska.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania przez nas Twoich danych osobowych: w mediach społecznościowych, serwisie internetowym, blogu czy z wykorzystaniem narzędzi analitycznych znajdziesz w punktach poniżej, dotyczących poszczególnych kanałów komunikacji.

 1. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo będziemy korzystać z Twoich danych osobowych?

Z Twoich danych osobowych korzystamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Cel i zakres przetwarzania Twoich danych zależy od rodzaju aktywności, jaką podjąłeś w kontaktach z nami oraz podstawy prawnej, na jakiej dochodzi do tego przetwarzania – zawarcie i realizacja umowy, bądź czynności podjęte na Twój wniosek w celu zawarcia umowy, Twoja zgoda na przetwarzanie lub przepis prawa, który zobowiązuje nas do przetwarzania Twoich danych, uzasadniony interes prawny Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące celów, podstaw prawnych oraz okresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w punktach poniżej odnoszących się do poszczególnych kanałów komunikacji.

 1. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://maymaciejewska.pl ?

6.1          Twoje dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://maymaciejewska.pl Podstawą prawną przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym jest Twoja zgoda wyrażona poprzez skierowanie do nas zapytania oraz przekazanie danych do kontaktu: Twoje imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu, t.j. przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni kontakt między nami lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

6.2          Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera, na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez podanie adresu e-mail przy zapisywaniu się do newslettera. Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu, t.j. zakończenia publikacji przez nas newslettera lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na newsletter, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

6.3          Korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji o numerze IP Twojego urządzenia, na którym przeglądasz stronę oraz danymi dotyczącymi czasu trwania korzystania z poszczególnych treści strony. Dane te służą nam do optymalizacji zawartości strony internetowej oraz zapewnienia jej sprawnego i bezpiecznego działania na podstawie Twojej zgody wyrażonej na stosowanie plików cookies, przez okres publikacji strony https://maymaciejewska.pl  lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

Więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

6.4          Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Jeżeli nie podasz nam danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Podanie danych w ramach subskrypcji newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do jego otrzymywania. Bez wyrażenia zgody, nie skorzystasz z informacji jakie przesyłamy Użytkownikom newslettera.

Podanie danych, w tym danych osobowych zbieranych z wykorzystaniem plików cookies jest dobrowolne. Będą się zbierać automatycznie, po udzieleniu przez Ciebie zgody. Brak wyrażenia przez Ciebie zgody na cookies sprawi, że będziesz mógł dalej korzystać ze strony internetowej, ale nie będziemy mogli lepiej dopasować strony do Twoich poczty.

6.5          Zgodę możesz wycofać w każdym momencie bez podania przyczyny. Wystarczy, że nas o tym poinformujesz dowolny skuteczny sposób. Będzie to oznaczało, że rezygnujesz z usług świadczonych przez nas na podstawie zgody.

Pamiętaj jednak, że przetwarzanie, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, pozostaje zgodne z prawem.

6.6          Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, możemy przekazać Twoje dane innym odbiorcom przetwarzającym Twoje dane w naszym imieniu: firmom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, księgowe.

6.7          Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.8          W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia dnych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO.

6.9          W celu skorzystania z praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 2 powyżej.

 • Jak przetwarzamy Twoje dane, jeżeli zawarłeś z nami umowę na korzystanie z sesji szkoleniowych?

7.1          Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań podjętych na Twój wniosek, mających na celu zawarcie oraz realizację umowy o przeprowadzenie sesji szkoleniowych, w tym zdalnych za pośrednictwem Skype, Zoom, Teams. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług sesji szkoleniowych. Dane będziemy przetwarzać przez okres do czasu realizacji celu.

7.2          Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

7.3          Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji przez nas obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych). Podstawą prawną będzie obowiązek prawny administratora w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dan będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

7.4          Podanie przez Ciebie danych osobowych do zawarcia umowy oraz obsługi roszczeń jest warunkiem umownym, a brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i zrealizowania usług sesji szkoleniowych.

Podanie danych w związku z zobowiązaniami podatkowymi jest obowiązkiem prawnym.

7.5          Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, możemy przekazać Twoje dane innym odbiorcom   przetwarzającym Twoje dane w naszym imieniu: firmom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, księgowe.

7.6          Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.7          W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO.

 • Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z publikacją funpage’ów na portalach społecznościowych?
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na portalach społecznościowych (np. Linkedin, Facebook, YouTube). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu usług, brandu oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe z fanpage’ów także w oparciu o dostarczone przez portale społecznościowe narzędzia analityczne w celu zbadania sposobów korzystania przez Ciebie z treści zamieszczony na fanpage’u oraz powiązanej z nim stronie: https://maymaciejewska.pl  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest analiza ruchu oraz zachowań użytkowników na stronie internetowej, oraz fanpage’u.
 • Przetwarzamy Twoje dane z fanpage w zakresie: nazwa użytkownika, zdjęcia przez Ciebie opublikowane, status aktywności w portalach oraz powiązanych z nimi komunikatorami, dane zawarte w Twoich komentarzach do postów lub zapytaniach kierowanych do nas publicznie oraz innych danych, które mogę być przez Ciebie ujawnione w toku korzystania z naszego fanpage’a.
 • Poprzez fakt, że dany portal społecznościowy ma dostęp do Twoich danych zamieszczonych na naszym fanpage’u, staje się ich współadministratorem.
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez portale społecznościowe, jako współadministratorów, zakres przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Ci z tego tytułu prawa i obowiązki poznasz, czytając treść regulaminów dostępnych na stronach internetowych poszczególnych portali społecznościowych.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 9.1 – 9.2 powyżej (np. do momentu usunięcia funpage) lub do momentu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.
 • Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, możemy przekazać Twoje dane innym odbiorcom przetwarzającym dane w naszym imieniu: firmom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne. Odbiorcami Twoich danych zamieszczonych na fanpage będą też osoby odwiedzające nasz fanpage w zakresie danych opublikowanych przez Ciebie.
 • Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych z fanapage poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO.
 • W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 2 powyżej.
 • Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

9.1          Korzystając z danych dotyczących Twojej osoby stosujemy zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne, jak np. szyfrowanie zawartości strony z pomocą certyfikatu SSL czy stosowanie kaptcha. Dzięki temu Twoje dane są przez nas lepiej chronione.

Poprzednia Polityka prywatności obowiązywała do 09.02.2023